Hirvijahti 2018

Metsästyksenjohtajan perustaidot_koulutusppt_10.8.2018

Vuoden 2018 hirvijahtimme lähestyy, siihen liittyen vielä muutama täsmennys:

 • Meidän kaatolupapäätös on kaikkien nähtävillä OR- järjestelmässä.
 • Ylhäällä on Power Point esityksenä liitteenä on kattava tietopankki Metsästyksen johtajan velvoitteista sekä oikeuksista sisältäen myös uutta kaudelle 2018.  Lukekaa se läpi, jakakaa kaikille muillekin johtajille seuroissanne/ seurueissanne sekä valvokaa asioiden ymmärtäminen.
 • Valtion mailla metsästävien on pidettävä mukana MH:n  alue- sekä maastoliikennelupaa.  Muut paperit ovat nähtävillä suoraan oma Riista- järjestelmässä, pois lukien tietenkin aseluvat.
 • Sopijaosapuolten hirvijohtajien yhteystiedot on nähtävillä OmaRiistassa.
 • Johtajailmoitukset ovat tulleet Oma Riistaan, ja tarvittaessa voitte vielä täydentää / muuttaa niitä suoraan järjestelmään jopa jahdin aikana.
 • Kaikki havainto- ja kaatotiedot kirjataan sähköisesti Oma Riistan kautta. Toivottavaa on, että havainnot kirjataan päivittäin, jotta saamme myös tätä kautta lisää tietoutta seuraavia hirvikannan arvioita laadittaessa.
 • Kaatotilastot näkyvät  suoraan Oma Riistassa kaikille, heti kun kunkin hirviporukan ( järjestelmässä nimellä RYHMÄ)  hirvijohtaja on hyväksynyt tehdyt saaliskirjaukset.
 • Mikäli satutte kaatamaan hirven, joka todetaan hirviporukan kesken ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, toimitaan seuraavasti:
  • kirjataan ylös tarkka tapahtumaketju, havaitut hirven vammat, perusteet miksi ihmisravinnoksi kelpaamaton, ampujan nimi sekä kaadon koordinaatit
  • otetaan useita valokuvia, joista voidaan selvästi todentaa eläimen vauriot. Pelkkä kauempaa otettu valokuva ei riitä, vaan niistä on pystyttävä päättelemään tilanne yksityiskohtaisemmin.
  • kaatajan ryhmän A-johtajan tulee lähettää edellä mainitut tiedot sä-postilla allekirjoittaneelle valokuvien kera.  Allekirjoittanut laatii sen jälkeen lupa anomuksen Riistakeskukselle, joka joko myöntää tai hylkää anomuksen. Ilmoitus tapahtuneesta sekä anomus tulee tehdä viipymättä.
  • uskon ja luotan, että tässä ihmisravinnoksi kelpaamattomien eläimien tapahtumissa jatketaan sillä reilulla sekä rehdillä toimintamallilla kuten aikaisempinakin vuosina
 • Vasallinen naaras on rauhoitettu lokakuun toiseen lauantaihin saakka lainsäädännöllä – ja sen jälkeenkin eettisillä perusteilla!