Metsästäjäliiton uutiskirje 23.8.2016

METSÄSTÄJÄLIITON UUTISKIRJE 23.8.2016
VASASUOJA EI POISTU, METSÄSTÄJIEN OIKEUSTURVA PARANEE

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa asetusta hirvenmetsästysaikojen muutoksesta. Tulevaisuudessa hirvenmetsästys alkaisi aina lokakuun toisen viikonlopun lauantaina, kun se alkaa nyt syyskuun viimeisenä lauantaina. Ylä-Lapin aikaistettu hirvenmetsästys, joka alkaa 1.9. ja jota seuraa lokakuussa kiimarauhoitus, laajenisi Lapissa nykyistä laajemmalle.

Peltohirvien metsästys olisi myös eteläisessä Suomessa sallittu 1.9. alkaen tarkemmin määritellyissä tapauksissa. Asetusluonnokseen sisältyy myös kohta, jonka mukaan vasallisen naaraan ampuminen varsinaisen hirvenmetsästyksen alettua lokakuun toisen lauantain jälkeen ei olisi enää metsästysrikos. Julkisuudessa on virheellisesti epäilty, että tämä johtaisi vasallisten lehmien ampumiseen.

Eläinaktivistijärjestöt, kuten Animalia, ovat käynnistäneet kampanjan asiasta teemalla ”hirvenvasoilta ammutaan äidit”. Kysymys ei ole vasasuojan poistamisesta. Vasasuoja kuuluu edelleen metsästäjän eettisiin sääntöihin eikä vasallisia naaraita saa ampua.

Nykyinen laintulkinta on kuitenkin johtanut menettelyihin, jossa selvät vahingot on viety tuomioistuimiin ja onpa oikeusmurhiakin tapahtunut. Nämä ovat tilanteita, joissa huolellisella metsästäjällä ei ole ollut minkäänlaista mahdollisuutta tietää, että yksin liikkuvalla hirvellä on ollut vasa, joka on kulkenut eri reittejä tai ollut piilossa. Rankaiseminen täysin tahattomista vahingoista on oikeusvaltion periaatteiden vastaista.

Metsästäjäliitto katsoo, että metsästäjien oikeusturvan kannalta on välttämätöntä uudistaa asetusta, kuten ministeriö nyt esittää. Missään toisessa EU-maassa ei ole vastaavaa ankaraa rangaistusta.

Vasallisia naaraita ei siis edelleenkään ammuta, sellainen on metsästäjän eettisten sääntöjen vastaista. Vahingot eivät kuitenkaan jatkossa mene käräjille, se on tämän uudistuksen sisältö.