Liedakkalan Metsämiehet Ry

Seuran perustava kokous pidettiin 10. kesäkuuta 1951.

1952 anottiin ensimmäinen hirvenkaatolupa..

1962 seura järjesti ensimmäiset hirvipeijaiset Liedakkalan koululla.

1965 seuran sääntöjä uudistettiin, jolloin mukaan tulivat kenneltoiminta, ampumatoiminta ja johtokunnan jäsenten valinta muuttui vuosittaiseksi.

1966 seura liittyi Lapin Kennelpiirin jäseneksi.

1960- luvulla ja 1970- luvun alussa oli seurassa tunnusomaista kyläpolitiikan vaikutus; puheenjohtajan ja sihteerin vuorottainen vaihtuminen.

1972 seura osti Kortenivasta 2 ha:n rantapalstan, jolle 1974 siirrettiin Paakkolankummun maja.

1976 rakennettiin Kortenivaan pikkusauna.

1988 uusi maja. Tontille rakennettiin 1982 ensimmäinen hirvien nylky- ja riiputusvaja, joka myöhemmin siirrettiin ja laajennettiin nykyaikaiseksi riiputus- ja lihankäsittelytilaksi.

1980- luvulta 1990 luvun puolelle alkoi rakentamisen aika.

Kortenivan rakentaminen on jatkunut 2000-luvulle asti. Uusi hirsinen puuvaja, hirsikota ja hirsisauna ovat nousseet hirsimajan ja lihankäsittelyhallin viereen.

Toivottavasti Korteniva löytää kokousten pidon ja aktiivisen kenneltoiminnan ohella muitakin käyttömuotoja.

Tarkemmat tiedot seuran kehityksestä ja toiminnasta löydät HISTORIA-sivulta.